Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

expander – význam cudzieho slova

nádoba, v ktorej sa po znížení tlaku uvoľňuje teplo; strunové telocvičné posiľovacie náradie