Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

exotizmus - význam cudzieho slova

zvláštna záľuba vo všetkom exotickom