Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

exotizmus – význam cudzieho slova

zvláštna záľuba vo všetkom exotickom