Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

exogamia – význam cudzieho slova

uzatváranie manželstiev iba s členmi iných kmeňov