Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

expanzia - význam cudzieho slova

zväčšovanie objemu, rozpínanie, rozťahovanie; výbojné úsilie o rozšírenie územia štátu na úkor iného štátu; v medicíne rozšírenie