Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

exorcizmus – význam cudzieho slova

zariekavanie, vyháňanie diabla podľa cirkevných predstáv