Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

exonymum - význam cudzieho slova

vžitá podoba názvu zahraničného zemepisného objektu v inej ako originálnej jazykovej podobe