Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

exonymum – význam cudzieho slova

vžitá podoba názvu zahraničného zemepisného objektu v inej ako originálnej jazykovej podobe