Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

exodus – význam cudzieho slova

exodus

hromadný odchod z nejakého miesta; v antickej komédii slávnostný záverečný odchod hercov zo scény

Exodus

názov druhej knihy Mojžišovej v Starom zákone