Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fagot – význam cudzieho slova

drevený dychový hudobný nástroj