Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fauvizmus – význam cudzieho slova

expresívny maliarsky smer začiatkom 20. storočia