Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fax – význam cudzieho slova

snímanie, prenos a reprodukcia dokumentu prostredníctvom telefónnej siete