Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

febrilita – význam cudzieho slova

horúčka