Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

febrilita - význam cudzieho slova

horúčka