Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

faux pas - význam cudzieho slova

chyba, chybný krok, omyl, nedopatrenie; trápna situácia, porušenie pravidiel etikety