Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

faux pas – význam cudzieho slova

chyba, chybný krok, omyl, nedopatrenie; trápna situácia, porušenie pravidiel etikety