Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

favus - význam cudzieho slova

vypadávanie vlasov a vznik sfarbených útvarov na pokožke