Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

favus – význam cudzieho slova

vypadávanie vlasov a vznik sfarbených útvarov na pokožke