Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

favela – význam cudzieho slova

chudobná štvrť v mestách Latinskej Ameriky