Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

federal style – význam cudzieho slova

raná fáza americkej architektúry na prelome 18. a 19. storočia, predchodca neoklasicizmu