Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fayolizmus - význam cudzieho slova

vedecky riadená a organizovaná práca