Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fayolizmus – význam cudzieho slova

vedecky riadená a organizovaná práca