Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fonometer – význam cudzieho slova

prístroj na meranie intenzitu hlasu alebo zvuku