Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

formula – význam cudzieho slova

ustálený spôsob vyjadrenia; ustálený slovný obrat; predpis; ustálené znenie; vzorec; automobilový závod; závodný voz