Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

forma – význam cudzieho slova

tvar, vzhľad, podoba; spôsob prevedenia, konania, prejavu; to, čo vec tvaruje; spoločenské zvyklosti a chovanie; kondícia, dobrý stav a výkonnosť