Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

formalizmus – význam cudzieho slova

lipnutie na vonkajšom vzhľade; zdôrazňovanie vonkajšej podoby nanamiesto obsahu