Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fonopsie – význam cudzieho slova

sluchové predstavy vznikajúce pri zrakových vnemoch