Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

formant – význam cudzieho slova

slovotvorný prvok bez lexikálneho významu; časť slova, ktorým sa odlišuje odvodené slovo od základového; tón tvoriaci akustický základ hlásky; jedna zo zložiek rozhodujúcich o farbe zvuku