Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

forte – význam cudzieho slova

v hudbe: silno; hlasitý tón; hlasito hraná časť skladby; označenie pre zvýšený účinok lieku