Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

formalita – význam cudzieho slova

vonkajší spôsob úradného alebo iného úkonu; zbytočná obradnosť, bezvýznamná povinnosť