Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

generalizácia – význam cudzieho slova

zovšeobecňovanie; všeobecné tvrdenie; rozšírenie chorobnej zmeny v organizme na viac tkanív alebo organizmov