Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

halo- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom soľ, soľný