Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

haplografia – význam cudzieho slova

chyba opisovača textov, napr. vynechanie časti textu, preskočenie riadku a pod.