Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hamada – význam cudzieho slova

skalná púšť s malými výskytmi hrubých zvetralín