Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

haloefekt - význam cudzieho slova

nesprávne hodnotenie človeka na základe prvého dojmu; tendencia hodnotiť človeka podľa prvého dojmu