Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hanza – význam cudzieho slova

stredoveký zväz nemeckých obchodných a prístavných miest na ochranu ich záujmov v zahraničí