Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ham and eggs, hemendex – význam cudzieho slova

opečená slanina alebo šunka s vajciami