Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

handicap – význam cudzieho slova

nevýhoda; nerovnosť podmienok závodiacich športovcov alebo koní; znevýhodnenie; stupeň hodnotenia výkonnosti golfistu