Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

haplo- - význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom jednoduchý