Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

haplo- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom jednoduchý