Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

havarijný stav – význam cudzieho slova

krajne nepriaznivý stav vecí, vyžadujúci rýchlu nápravu