Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

havarijný stav - význam cudzieho slova

krajne nepriaznivý stav vecí, vyžadujúci rýchlu nápravu