Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

heliocentrizmus – význam cudzieho slova

predstava o Slnku ako o strede planetárnej sústavy