Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hebreistika – význam cudzieho slova

štúdium jazyka, histórie a kultúry židovského národa