Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

heling – význam cudzieho slova

mierne sklonená plocha v lodenici slúžiaca na spúšťanie lodí na vodu a ich vyťahovanie