Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hedonizmus – význam cudzieho slova

poňatie slasti ako najvyššej hodnoty, dobra