Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hedonizmus - význam cudzieho slova

poňatie slasti ako najvyššej hodnoty, dobra