Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

heliofyt – význam cudzieho slova

svetlomilná rastlina