Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

heliofyt - význam cudzieho slova

svetlomilná rastlina