Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hekto- – význam cudzieho slova

predpona vo význame násobku 100