Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

headline – význam cudzieho slova

titulok, nadpis; stručný prehľad; najdôležitejšia udalosť