Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

helikoid – význam cudzieho slova

skrutková plocha, ktorej vytvárajúcou krivkou je priamka