Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

heligón - význam cudzieho slova

nátrubkový dychový hudobný nástroj