Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

heligón – význam cudzieho slova

nátrubkový dychový hudobný nástroj