Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hendikep, handicap – význam cudzieho slova

nevýhoda, prekážka; telesné postihnutie