Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hermovka – význam cudzieho slova

busta prechádzajúca do hranolového sokla, dekoratívny nosný architektonický článok, herma