Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hepta- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom sedem, sedemnásobný