Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

heritabilita – význam cudzieho slova

dedičnosť, dedivosť