Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

herkules – význam cudzieho slova

druh veľkého chrobáka