Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hermeneutika – význam cudzieho slova

výklad a vysvetľovanie textov, obsahov umeleckých diel a pod.; teória usilujúca sa spojiť nehudobný obsah s danými hudobnými postupmi