Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hepatikum – význam cudzieho slova

látka, ktorá sa podáva pri poškodení pečene